Kisah Karamah Abdullah bin Umar

on Friday, December 19, 2014

Abdullah bin umar ialah anak lelaki Umar al-Khattab, Khalifah islam yang kedua. Imam Subki meriwayatkan beberapa karamah Abdullah bin Umar diantaranya ialah kebolehannya menundukkan binatang buas supaya mematuhi arahannya. 

Dalam kitab Tabaqatul Manawi, Ibnu Asakir meriwayatkan bahawa Abdullah bin Umar telah menemui seekor singa dipertengahan jalan. Singa itu dikatakan sering mengganggu para musafir yang lalu lalang dikawasan itu. Lalu Abdullah bin Umar pun turun dari kenderaannya dan berjalan menghampiri singa itu lalu bercakap sesuatu ditelinga singa itu, lalu singa itu pun pergi dari situ. 

Kepada orang lain yang kehairanan melihat peristiwa ganjil itu, Abdullah bin Umar pun berkata:"Aku pernah mendengar Rasullulah saw bersabda,"Jika seseorang itu tidak takut kepada selain kepada Allah, pastilah tiada siapa yang dapat menguasainya selain daripada Allah." 

Sumber: Siapakah Wali

Tag : , , ,

Perawi Hadis Kedua Terbanyak : Abdullah bin Umar

on Wednesday, December 17, 2014

perawihadiskeduaterbanyak

Abdullah bin Umar bin Khattab atau sering disebut Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar  lahir pada 612- wafat 693/696 Masihi atau 72/73H) adalah seorang sahabat Nabi, dan merupakan perawi hadis yang terkenal. Ia adalah anak Umar bin al-Khattab salah seorang sahabat Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin yang kedua. 

Ibnu umar masuk islam bersama ayahnya, saidina Umar al-Khattab ketika masih kecil dan berhijrah ke Madinah bersama ayahnya. Pada usia 13 tahun beliau cuba menyertai ayahnya dalam Perang Badar, Namun begitu dilarang oleh Rasullulah saw. Perang pertama yang diikuti oleh Abdullah Ibnu Umar ialah Perang Khandaq. Ia turut berperang bersama Jaafar bin Abu Talib dalam Perang Mu'tah dan turut dalam pembebasan Kota Makkah (Fathu Makkah). Setelah Nabi wafat, ia turut menyertai dalam Perang Yarmuk dalam penaklukan Mesir serta daerah lainnya di Afrika.

Khalifah Uthman bin Affan pernah menawarkan Ibnu Umar sebagai hakim tetapi ditolak dengan baik-baik oleh Ibnu Umar. Setelah Uthman bin Affan dibunuh, sebahagian kaum muslimin membaiahnya atau menyokongnya menjadi Khalifah tetapi ditolak juga Ibnu Umar. Beliau juga tidak mahu campurtangan dalam pertentangan antara Saidina Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Beliau lebih cenderung untuk menjauhi dunia politik. Meskipun dia sempat terlibat dalam konflik dengan Abdullah bin Zubair pada saat telah menjadi penguasa Makkah. 

Perawi Hadis 
Ibnu Umar adalah seorang yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu kedua terbanyak setelah Abu Hurairah iaitu 2,630 hadis ini kerana beliau selalu mengikuti kemana sahaja Rasullulah saw pergi. Bahkan Aisyah ra, isteri Rasullulah pernah memujinya dengan berkata:"Tak seorang pun mengikuti pun mengikuti jejak langkah Rasullulah di tempat-tempat berhenti seperti yang dilakukan Ibnu Umar". Ia sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis Nabi sama jua ketika ia mengeluarkan fatwa ia sentiasa mengikuti tradisi dan sunnah Rasullulah saw kerana tidak mahu melakukan ijtihad. 

Biasanya ia memberikan memberika fatwa pada musim haji atau pada masa kesempatan yang lainnya. Diantara para tabiin, yang paling banyak meriwayatkan daripadanya ialah salim dan hamba sahayanya, Naif'. 

Kewarakan Ibnu Umar sering mendapat pujian dari kalangan sahabat Nabi dan kaum muslimin. Jabir bin Abdullah berkata:"Tidak ada diantara kami disenangi oleh dunia dan dunia senang kepadanya, kecuali Umar dan puteranya Abdullah." 

Abu Salamah meriwayatkan,"Ibnu Umar meninggal dunia dan keutamaannya sama seperti Umar. Umar hidup pada masa banyak orang yang sebanding dengannya, sementara Ibnu Umar hidup pada masa yang tidak ada seorang pun yang sebanding dengan dia." 

Ibnu Umar adalah seorang perdagang yang berjaya dan kaya raya tetapi banyak menderma. Ia hidup sampai 60 tahun setelah Rasullulah saw wafat. Beliau kehilangan penglihatannya pada masa tuanya. Ia wafat pada usia lebih 80 tahun dan merupakan sahabat yang paling akhir meninggal dunia di Kota Makkah. 

Referensi
  • Mursi, Muhammad Said. Tokoh-tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah. Penerjemah: Khoirul Amru Harahap, Lc, MHI & Achmad Fauzan, Lc, MAg. Cet-1, Jakarta. Pustaka Al-Kautsar, 2007.
Tag : , , , ,

Urwah bin Haris sepupu Rasullulah saw yang fasih berbicara

on Saturday, December 13, 2014

tokoh-wanita-disisi-rasullulah-saw

Urwah bin Haris bin Abdul Mutalib ialah sepupu Rasullulah saw . Ayahnya, Haris bin Abdul Mutalib merupakan saudara Abdullah, ayah Rasullulah saw. Urwah termasuk sahabat wanita yang terkenal dengan kefasihannya berbicara. 

Tidak banyak kisah yang dapat disingkap sejarahnya. Namun, terdapat beberapa kisah hidupnya sehingga zaman pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia tinggal di Madinah . Ketika terjadi permusuhan antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, urwah pernah pergi ke Syam dan bertemu dengan Muawiyah. Ketika itu, usianya sudah lanjut tetapi dia berani berbicara lantang menasihati Muawiyah

Dalam ucapannya di hadapan Muawiyah dia mengagungkan Bani Hasyim berbanding Bani Umaiyah. Tentu sahaja orang yang berada disitu tidak senang. Amr bin Ash yang berketurunan Bani Umaiyah segera membantah dan sempat mencela nasab Urwah binti Haris. Marwan bin Hakam yang berada disitu cuba berusaha mententeramkan suasana. 

Dengan kebijaksanaan yang ada pada Muawiyah bin Abu Sufyan dia segera meleraikan pertengkaran dan dia memohon maaf untuk kedua-dua sahabatnya,Amr bin Ash dan Marwan bin Hakam atas kelancangan mereka berbicara di hadapan ibu bapa. 
"Apakah yang kamu inginkan sekarang,"tanya Muawiyah dengan ramah. 
"Aku tidak inginkan apa-apa,"jawab Urwah. Kemudian dia berdiri dan terus keluar. 
Terus sahaja, Muawiyah berkata kepada para sahabatnya. 
"Demi Allah! seandainya setiap orang yang ada di majlis ini bertanya kepadanya tentu dia menjawab setiap orang dengan jawapan yang berbeza. Ini kerana sesungguhnya wanita-wanita Bani Hasyim lebih fasih berbicara berbanding dengan lelaki-lelaki Bani Hasyim. 

Muawiyah menemui Urwah semula sebelum dia pergi dan memuliakannya. Urwah pun kembali ke Madinah dan tinggla di sana sehingga meninggal dunia pada tahun 50 Hijrah. 

"usianya sudah lanjut tetapi dia berani berbicara lantang menasihati Muawiyah"

Daripada ; 

mselim3
Tag : , , , ,
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
© mselim3.blogspot.com | All Rights Reserved
D.I.Y Themes ByBelajar SEO